Privacy Statement - Octopus Academie

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Octopus Academie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de portal van Octopus Academie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. Octopus Academie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam 

- Uw school- en/of bedrijfsnaam

- De adresgegevens van de school of het bedrijf

- Het telefoonnummer van de school of het bedrijf

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM OCTOPUS ACADEMIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Octopus Academie verwerkt uw persoonsgegevens om het abonnement op de Academie af te kunnen sluiten, u aanmeldgegevens te kunnen toekennen en om de gegevens in het videogebruik op de portal bij te houden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG OCTOPUS ACADEMIE GEGEVENS BEWAART

Octopus Academie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien het abonnement is opgezegd.

 

DELEN MET ANDEREN

Octopus Academie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Octopus Academie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Octopus Academie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Daarnaast wordt het videogebruik bijgehouden en de voortgang per video.

 

GOOGLE ANALYTICS

Octopus Academie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Octopus Academie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. heeft hier geen invloed op. heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

VIMEO

Octopus Academie maakt gebruik van Vimeo om video’s te tonen in de portal. Lees het privacybeleid van Vimeo voor meer informatie. Vimeo houdt bij hoe vaak een video is bekeken.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@octopusacademie.nl.

Octopus Academie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Octopus Academie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Octopus Academie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op

via mail@octopusacademie.nl.

 

Octopus Academie is een website van Annegreet de Graaf.

Annegreet is als volgt te bereiken:

Postadres: Wethouder Elhorststraat 126, 7543 TG Enschede

Vestigingsadres: Wethouder Elhorststraat 126, 7543 TG Enschede

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 57964912

Telefoon: 06-42738357

E-mailadres: mail@octopusacademie.nl